Fundacja Voices oferuje szereg szkoleń uważności i współczucia we współpracy z Mindfulness Association Polska. Głównym ich celem jest rozwijanie głębszego rozumienia i tolerancji oraz zdrowie i dobrobyt zarówno społeczności, jak i jednostek.

Mindfulness, czyli uważność, można zdefiniować jako „świadomość tego, co się wydarza, w momencie w którym się to wydarza, bez preferencji, bez oceniania.” Szkolenia proponują metodę świadomego doświadczania obecnej chwili z nastawieniem pełnym życzliwości i akceptacji siebie. Dla tych, którzy chcieliby nauczać praktyk uważności, organizowane są specjalne certyfikowane kursy.