Ruszył pierwszy w Polsce “Everyone Project. Uważność dla Wszystkich”

By 11 kwietnia 2019Bez kategorii

Jesteśmy niezmiernie dumni, ponieważ w kwietniu rozpoczęły się równolegle trzy 8-tygodniowe Kursy Życia w Oparciu o Uważność (MBLC) w ramach “Everyone Project. Uważność dla Wszystkich.” W dwóch kursach weźmie udział aż 24 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Jastrzębia-Zdroju. A w trzecim osoby korzystające z pomocy psychiatrycznej lub/ i psychologicznej na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej w Pile. Ich udział w kursach jest w pełni finansowany przez Fundację Voices oraz indywiduwalnych sposorów.

Cieszymy się, że możemy mieć wpływ na to aby osoby, które nie mogą sobie pozwolić na udział w kursach uważności z różnych względów, mogły cieszyć się korzyściami wynikającymi z treningu uważności. Szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń (strajk nauczycieli) tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że istnieją okoliczności by idea i postawa uważności, a dzięki temu świadomego życia mogą być pielęgnowane w tak ważnej społecznie grupie, jaką są nauczyciele. Wszak tylko “Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat” (Thich Nhat Hanh)

Everyone Project. Uważność dla wszystkich.

Pomimo rosnącej popularności nurtu uważności, która w dużej mierze wynika z rzetelnej analizy jego skuteczności, zaangażowanie w szkolenia uważności jest obecnie w przeważającej mierze komercyjne.

W Mindfulness Association Polska, projektem „Uważność dla wszystkich” chcemy zwiększyć dostępność szkoleń w innym wymiarze – non-profit.

Współpracując z rozrastającym zespołem certyfikowanych nauczycieli uważności MBLC, projekt będzie nadzorował umożliwianie im prowadzenia ośmiotygodniowych kursów życia w oparciu o uważność (MBLC). Kursy będą prowadzone dla grup, które nie mogą sobie na nie z różnych względów pozwolić, tak by mogły cieszyć się korzyściami wynikającymi z treningu uważności.

Projektem chcemy wnieść wkład w coraz większą liczbę badań naukowych nad wartością praktyki uważności. Stąd też będziemy gromadzić dane z tychże kursów, aby ocenić skuteczność ośmiotygodniowego kursu MBLC. Co ważne wśród uczestników będą w szczególności osoby z różnymi ograniczeniami (osoby zagrożone zawodowo i społecznie). Badania te sprawdzą skuteczność praktyki uważności, w różnych obszarach: pielęgnowanie dobrostanu, radzenie sobie z trudnościami i rozwijanie wartości.

Projekt finansowany przez Fundację Voices i indywidualnych sponsorów.

Leave a Reply